794 252 817

Ogłoszenia dodawane co tydzień

W ofercie ogłoszenia cykliczne dodamy Państwa ogłoszenie co tydzień przez 4 lub 12 tygodni do tych samych (100, 200, 300 lub 400) specjalnie wyselekcjonowanych portali ogłoszeniowych w Polsce. 

Są to portale ogólne plus portale regionalne. 

W ramach dodatkowe płatnej usługi istnieje możliwość doboru właściwych tytułów do każdego ogłoszenia oraz stworzenie uniklanych tekstów na każdy tydzień przez naszego ​copywritera. 

Wszystkie materiały odnośnie pakietów cyklicznych ( co potrzebujemy do realizacji pakietu cykicznego) należy wysłać na nasz mail dodajemyogloszenia@interia.pl 

Jak wysłać do nas ogłoszenie

zobacz

Jakich ogłoszeń nie dodajemy

zobacz

Opcje na aktywacje ogłoszenia

zobacz

Zdjęcia dodawane do ogłoszenia

zobacz

okres ważności ogłoszenia

zobacz

Raport z dodawania z linkami

zobacz

Cykliczny 100 na 
4 tygodnie

 • 100 portali ogłoszeniowych
 • Ogłoszenie dodawane do 100 portali co ​tydzień przez 4 tygodnie
 • 100 portali co tydzień
 • 400 - łączna liczba ​ogłoszeń

 290 PLN

Cykliczny 200 na
4 tygodnie

 • 200 portali ogłoszeniowych
 • Ogłoszenie dodawane do 200 portali co ​tydzień przez 4 tygodnie
 • 200 portali co tydzień
 • 800 - łączna liczba ​ogłoszeń

 590 PLN

Cykliczny 300 na
4 tygodnie

 • 300 portali ogłoszeniowych
 • Ogłoszenie dodawane do 300 portali co ​tydzień przez 4 tygodnie
 • 300 portali co tydzień
 • 1200 - łączna liczba ​ogłoszeń

 850 PLN

Cykliczny 400 na 
4 tygodnie

 • 400 portali ogłoszeniowych
 • Ogłoszenie dodawane do 400 portali co ​tydzień przez 4 tygodnie
 • 400 portali co tydzień
 • 1600 - łączna liczba ​ogłoszeń

 1120 PLN

Cykliczny 100 na
12 tygodni

 • 100 portali ogłoszeniowych
 • Ogłoszenie dodawane do 100 portali co ​tydzień przez 12 tygodni
 • 100 portali co tydzień
 • 1200 - łączna liczba ​ogłoszeń

 690 PLN

Cykliczny 200 na
12 tygodni

 • 200 portali ogłoszeniowych
 • Ogłoszenie dodawane do 200 portali co ​tydzień przez 12 tygodni
 • 200 portali co tydzień
 • 2400 - łączna liczba ogłoszeń

 1500 PLN

Cykliczny 300 na
12 tygodni

 • 300 portali ogłoszeniowych
 • Ogłoszenie dodawane do 300 portali co ​tydzień przez 12 tygodni
 • 300 portali co tydzień
 • 3600 - łączna liczba ​ogłoszeń

 2400​ PLN

Cykliczny 400 na
12 tygodni

 • 400 portali ogłoszeniowych
 • Ogłoszenie dodawane do 400 portali co ​tydzień przez 12 tygodni
 • 400 portali co tydzień
 • 4800 - łączna liczba ​ogłoszeń

 3300 PLN

Do realizacji pakietu CYKLICZNEGO potrzebujemy :

Tytuły ogłoszeń

W  zależności od wybranego pakietu potrzujemy określonej liczby tytułow np. do pakiet 1 na 4 tygodnie 4 rózne tytułu, do pakietu 1 na 12 tyogodni 12 różnych tytułów ogłoszeń.
Każdy tytuł powinień być uniklany.

Treść ogłoszenia

W przypadku ogłoszenia cyklicznego na 4 tygodnie 4 różne treści, w przypadku cyklicznego na 12 tygodni  - 12 różnych tekstów.
Treści ogłoszenia długiego (maksymalnie do 2500 znaków) oraz te samo ogłoszenie w wersji skróconej (do 250 znaków).
Niektóre portale ograniczają liczbę znaków w treści ogłoszenia do 250.
Istotne, aby treści nie były bardzo zbliżone do siebie, dzięki czemu istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nie wpadnie ono w spam na danym portalu. 

Zdjęcia do ogłoszenie

Dodajemy maksymalnie jedno zdjęcie do każdego ogłoszenia.
Dodanie zdjęcia do swojej oferty w niektórych przypadkach podnosi jego efektywność nawet o 30 procent.
Optymalnym rozwiązaniem jest wysłanie nam takiej ilości zdjęć, ile jest ogłoszeń, 1 zdjęcie do jednego ogłoszenia

Telefon

Kontakt telefoniczny, który będzie podawany w ogłoszeniu.

Cena

Za towar, usługę, przypadku braku - w ogłoszeniu podajemy kwotę 1PLN 

Nazwa

Nazwa firmy, imię ogłoszeniodawcy - nazwa kontaktu, która będzie podawana wraz z ogłoszeniem.

Strona www

jeśli istnieje. Adres strony internetowej będzie się pokazywał w polach specjalnie do tego przeznaczonych.

aktywacja ogłoszenia

Informacje , kto aktywuje ogłoszenia.
Jeśłi Państwo samodzielnie to prosimy o wysłanie nam adresu email, jeśli my, to zakładamy Państwu konto pocztowe na onet.pl (więcej na temat aktywacji ogłoszeń)